To Be on Show/„Būti išstatytam“,(EN subtitles), 11:22, © 2006

To Be on Show 11:22, 2006 from Evaldas Jansas on Vimeo.

The creation of Evaldas Jansas “To Be on Show” („Būti išstatytam“) can be
hardly applied any specific genre characteristics. Here one may find
documental shots of Vilnius city detailed plan presented to the society, and
day-to-day life of psycho-neurological pension home inhabitants with the
intertwined “faked-up documentary” i.e. – the acted scenes and
computer-edited effects. The entire plot of a tragic and auto-ironic fiction
is accompanied by the narration of a stuttering hero, how he finds himself
in a lunatic asylum.

Evaldo Janso kūriniui „Būti išstatytam“ sunku pritaikyti kokias nors konkrečias žanrines charakteristikas. Čia rasime ir Vilniaus miesto detaliojo plano pristatymo visuomenei, ir psichoneurologinio pensionato gyventojų kasdienybės dokumentinių kadrų į kuriuos įpinamos „suklastotos dokumentikos“ t. y. – suvaidintų ir kompiuterinio montažo efektų scenos. Visą, tragiškos ir autoironiškos fikcijos, siužetą jungia mikčiojančio herojaus pasakojimas, kaip jis pateko į psichiatrinę ligoninę.